Niels ven der Linden

Amerika çıkışlı Badgeville firmasında yıllarca oyunlaştırma teknolojiler geliştirmiş. Türkiye’nin ilk oyunlaştırma şirketini kurmuş ve Turkcell, Akbank, NTV Spor gibi kurumların iş akışlarına oyunlaştırma hizmetleri sunuyor.

Verdiği Eğitimler