Egenur Bakıner Yücebilgiç

Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinde çift ana dal yaparak lisans eğitimini tamamladı. Bilgi Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji dalında yüksek lisans eğitimini "Sezgisel Yeme Ölçeği-2'nin Türkçe ve Türk Kültürüne Adaptasyonu" adlı tez konusu ile tamamladı. Uzman Klinik Psikolog olarak birçok klinikte ve platformda online danışanlarla çalıştı. Daha sonra kendi kliniğini açtı, online ve yüz yüze danışan takibine devam ediyor. Psikanalizin Gelişimi, Oxford Psikoloji Sözlüğü, Sezgisel Yeme Uygulama Kitabı gibi eserleri Türkçe'ye çevirdi. "Yiyerek Özgürleş" kitabının yazarı.

    KURUMSAL EĞİTİM & ATÖLYELER İÇİN TEKLİF AL