Madde 1- TARAFLAR

TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Kanun: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (Şirketler için)

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)

Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu

Hizmet Sağlayıcı: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında müşterisine hizmet sunan şirket veya “Tezgahçılar”

Müşteri: Hizmet Sağlayıcının sunduğu bir hizmeti edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi veya “Alıcı”

Site: Hizmet Sağlayıcı’ya ait internet sitesi

Taraflar: Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri

Sözleşme: Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri arasında akdedilen işbu sözleşme

1.1 HİZMET SAĞLAYICI

Leapers Eğitim Danışmanlık Teknoloji Anonim Şirketi (Bundan böyle “Tezgahçılar” veya “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır.)

Adres: Talatpaşa Caddesi No:5 /Şişli, İstanbul

Telefon: 0 (212) 999 91 84

E-posta: tezgah@tezgahcilar.com

2. MÜŞTERİ

Bundan böyle Müşteri ve Hizmet Sağlayıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Hizmet Sağlayıcı’nın, Müşteri’ye satışını yaptığı, işbu sözleşmenin 3’ncü maddesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu sözleşmenin konusu, Hizmet Sağlayıcı’nın, Müşteri’ye satışını yaptığı, iş bu sözleşmeni 3’ncü maddesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğive ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. (Şirketler için)

Madde 3- HİZMET DETAYLARI

İşbu Sözleşme konusu hizmete ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Etkinlik

Satış(bilet) Fiyatı

Ödeme Şekli

Madde 4 – HİZMETİN İFASI ve İFA ŞEKLİ

4.1. Hizmet, Hizmet Sağlayıcı’nın, Talatpaşa Caddesi No:5 /Şişli, İstanbul adresindeki merkezinde veya Müşteri’ye bildirilen başka bir adreste ve bildirilen tarihte ifa edilecektir. İfa anında Müşteri’nin ifa yerinde bulunmaması halinde Hizmet Sağlayıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

4.2. Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’nin Müşteri tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin Hizmet Sağlayıcı’nın sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Hizmet Sağlayıcı Sözleşme’ye konu hizmeti ifa etme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 Müşteri, Hizmet Sağlayıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.tezgahcilar.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Hizmet bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve Müşteri, Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.2 Tezgahçılar, sözleşme konusu etkinliğe ilişkin olarak www.tezgahcilar.com’da yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Eğitim içeriği, eğitim esnasında, Tezgahçılar’ın ekip dinamiklerine veya başka bir sebebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda katılımcının ücret iade hakkı doğmamaktadır.

5.4 Tezgahçılar, programda açıklanan eğitim günü, saati, yeri ve eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutar.

5.5 Eğitimlerin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç bitmesi eğitmenin inisiyatifinde olup, bu durum Müşteri’ye bir talep hakkı vermeyeceği gibi, planlanandan daha uzun süren eğitimler için Tezgahçılar’a, Müşteri’den ek bir ücret talep etme hakkı vermez.

5.6 Eğitim esnasında, eğitmene veya diğer katılımcılara sözlü veya fiziksel olarak sataşma, kışkırtma, hakaret, şiddet ya da  şikayete konu olacak herhangi bir eylem ya da davranışın vukuu bulması halinde, Tezgahçılar bu eylemi gerçekleştiren katılımcıyı veya katılımcıları salondan çıkarma ve bu katılımcı veya katılımcılar açısından eğitimi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda katılımcı veya katılımcılar konu eğitime katılmak için ödediği bedelin iadesini talep edemez.

5.7 Etkinlik bileti Müşteri’ye Tezgahçılar tarafından e-posta yoluyla gönderilecek olup, bunun takibi Müşteri’ye ait olacaktır. Tezgahçılar tarafından gönderilen e-postanın katılımcıya ulaşmaması halinde, sorun katılımcıdan kaynaklanıyorsa, Tezgahçılar herhangi bir mesuliyet kabul etmez ve konu bildirim katılımcıya yapılmış sayılır.

5.8 Eğitim yeterli kontenjana ulaşmadığı takdirde, ücret iadesi yapılması veya bu hakkın başka bir eğitime katılım için kullanılmasına imkan verilmesi tamamen Tezgahçılar’ın tasarrufundadır.

5.9 Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul ederler.

5.9 İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.  İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı nitelik taşımaz.(Şirketler için)

5.10 İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ilgili etkinliğe ilişkin satışın tamamlandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.11 Müşteri eğitim esnasında çekilecek her türlü fotoğraf ve video kayıt için izin vermiş olacaktır. Bu içeriklerin sosyal medya kanallarında paylaşılması, kullanılması Tezgahçılar’ın inisiyatifindedir. Müşteri hiçbir şekilde hak iddiasında ya da itirazda bulunamaz.

5.12  Online eğitim kayıtlarında Tezgahçılar tarafından iade yapılamamaktadır. Müşteri tarafında eğitime katılım sağlanamayacağı durumunda hakkın saklı tutulabilmesi için en az 2 gün (48 saat) önceden Müşterinin Tezgahçılar’a ulaşması gerekmektedir. Bu kapsamda satın alınan bir bilet için en geç 48 saat öncesinde Müşteri tarafından Tezgahçılara yazılı/e-posta yolu ile bilgi verilmediği takdirde satın alınan bilet ve eğitime katılma hakkı söz konusu olmayacaktır. Müşteri sözleşme çerçevesinde işbu madde uyarınca tüm bildirimlere uyacağını aksi halde eğitime katılma ihtimali olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13 Online eğitim detayları ve linki sipariş verilen ve Tezgahçılar sistemine bildirilen mail adresine eğitimden birkaç gün öncesinde iletilir, bu linkler kişiye özeldir ve başka kişi veya kişilerle paylaşılması kesinlikle yasaktır. Müşteri tarafından bildirilmiş olan mail adresinin geçerliliği hususunda Tezgahçıların mail adresini kontrol etme, takip etme ve hatırlatma yapma  gibi yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu hususta mail adresinin doğruluğu Müşteri tarafından işbu sözleşme uyarınca kabul edilmektedir. Tezgahçılar tarafından gönderilen eğitim linki ve detaylarının Müşteri’ye ulaşıp ulaşmadığının kontrolü Müşteri tarafından yapılmaktadır. Bu hususta Müşteri Spam/Gereksiz/Junk kutusunu kontrol edeceğini kendisine mail ulaşmadığı takdirde eğitim linki için söz konusu eğitim başlamadan önce Tezgahçılara yazılı/e-posta yolu ile ulaşacağını ve eğitim linkinin yeniden gönderilmesini talep edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde eğitim linki gönderilmediği gerekçesiyle online eğitime katılmayan Müşteri, bir sonraki veya bir başka online eğitime katılma veya ödediği bedelin iadesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14 Müşteri katılmadığı online eğitimin eğitim kaydını talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satın alınan 1 adet bilet eğitim kaydına erişim için değil sade ve sadece eğitim sayfasında belirtilen spesifik gün ve saatte gerçekleşecek canlı eğitime katılımı kapsamaktadır.

5.15 Ses ve görüntü kaydı sadece Tezgahçılar’ın kendi arşivi için ya da gerekli görüldüğü durumda iş birliği kurulan kurumsal şirketlere göndereceği tanıtım çalışmalarında kullanılmak inisiyatifiyle alınabilir. Bu veriler tanıtım faaliyeti dışında başka bir şekilde saklanmamakta ve işlenmemektedir.

5.16 Online ortamda gerçekleşen eğitim sırasında meydana gelen beklenmedik durumlarda (elektrik kesilmesi, internetin çalışmaması, yavaşlaması vb.) Tezgahçıların bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu tür beklenmedik durumlar neticesinde eğitimin gerçekleşememesi halinde söz konusu eğitimin iptali ve iadesi mümkün değildir.

 

Madde 6 – HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

6.1. Müşteri’nin kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

6.2. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, ödemeler taksitli olarak da yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Müşteri’nin seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulama ve/veya taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın tasarrufundadır.

6.3 Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde Sözleşme’nin kurulma anı, ödemenin Hizmet Sağlayıcı’nın banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, Tezgahçılar hizmete ilişkin satış işlemini iptal etme hakkına haiz olacaktır.

6.4 Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, hizmetin alınmasından sonra, Alıcı’ya ait kredi kartının, Alıcı’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Tezgahçılar’a ödememesi halinde, Tazgahçılar sözleşmeye konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.

Madde 7 – CAYMA HAKKI:

Önemle belirtiriz ki, sunulan aracılık hizmetine ilişkin olarak, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesi uyarınca işbu satım sözleşmesinden cayma hakkı mevcut olmayıp, yapılan satışlar kural olarak kesindir ve iadesi mümkün değildir.

Madde 8 – BİLDİRİMLER İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Müşteri, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Sağlayıcı ile yaptığı e-posta yazışmalarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2 “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 10 – YETKİ

İşbu Sözleşme’den dolayı ihtilaflar ile ilgili, Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırlara göre, Müşteri’nin veya Hizmet Sağlayıcı’nın ikametgahının bulunduğu yer Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili kılındığını kabul ederler. (Şirketler için)

Hizmet Sağlayıcı

Leapers Eğitim Danışmanlık Teknoloji Anonim Şirketi

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde kurulmuştur.