volkan demir

Volkan Demir

Volkan Demir lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini ‘Bilinçli Farkındalık Temelli Hazırlanan Eğitim Programının Bireylerin Depresyon ve Stres Düzeylerine Etkisi’ adlı tez konusu ile tamamladı.Yüksek lisans tez çalışmasını ‘International Counseling and Education Conference’ta sundu. Üsküdar Üniversitesi psikoloji doktora öğrenimine devam etmektedir. Volkan Demir aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programına misafir öğrenci olarak katılmıştır.Doktora Tez Konusu “Şizofreni Hastalarında Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Temelli Bilişsel Terapi ve Sanat Terapisi Uygulamalarının Depresif Belirti, Pozitif ve Negatif Belirti Düzeyleri Üzerine Etkisi”dir. Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde pek çok makale yayımlamış; aynı zamanda ulusal bilimsel toplantıda bildiriler sunmuştur.Volkan Demir'in bir videosunu buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.Kurumsal iş birlikleri için tıklayın! 

    KURUMSAL EĞİTİM & ATÖLYELER İÇİN TEKLİF AL